Kalınlık Testi

Kalınlık testi, oluklu mukavva ambalajın dayanıklılığı ve performansını değerlendirmek için önemli bir testtir. Bu test, oluklu mukavvanın üretim sürecinin her aşamasında ve son ürün halinde kalınlığının uygunluğunu belirlemek için kullanılır.

Oluklu mukavvanın kalınlığı, üst tabaka ile alt tabaka arasındaki mesafeyi ölçerek belirlenir. Bu, mukavvanın hangi tip olduğuna, ne kadar yük taşıyabileceğine ve hangi tür ürünlerin paketlenmesi için uygun olduğuna dair önemli bilgiler sunar.

Kalınlık testi aynı zamanda üretim hatlarının doğru kalınlıkta oluklu mukavva üretip üretmediğini belirlemek için de kullanılır. Eğer oluklu mukavva, belirtilen kalınlığın altında veya üstünde üretilirse, bu ürünün dayanıklılığı ve performansı olumsuz etkilenebilir.

Kalınlık testi, oluklu mukavva ambalajın kalite kontrolünün önemli bir parçasıdır ve müşterilere güvenilir ve kaliteli ambalaj ürünleri sunmak için kullanılır. Bu test, ambalajın taşıma sırasında dayanıklılığını ve koruma yeteneğini belirlemeye yardımcı olur ve sonuç olarak müşteri memnuniyetini artırır.

Patlatma Dayanımı Testi

Patlatma dayanımı testi (BST veya Mullen testi), oluklu mukavva ambalajın dayanıklılığını ve koruma yeteneğini değerlendirmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bu test, mukavvanın iç veya dış yüzeyine uygulanan darbeye karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ölçer. Mukavva levhanın patlatma dayanımı, birim alan başına düşen birim kuvvet (psi – pound per square inch) olarak ifade edilir.

Test sırasında, oluklu mukavva levhanın üzerine bir piston benzeri bir cihaz yerleştirilir ve bu cihazın üzerine basınç uygulanır. Basınç arttıkça, mukavva levhanın dayanımı test edilir. Test sonucunda, mukavva levhanın ne kadar bir basınca dayanabileceği belirlenir.

Patlatma dayanımı testi, özellikle farklı şekillerde malzeme taşıyan firmalar için önemlidir. Çünkü ambalajın, içerdiği ürünleri darbelere, baskılara ve dış etkenlere karşı koruma yeteneği, taşıma ve depolama sırasında ürünlerin güvenliği için kritik bir öneme sahiptir. Bu test, mukavva ambalajın dayanıklılığını değerlendirerek, ürünlerin hasar görmesini veya zarar görmesini önlemeye yardımcı olur.

Mukavva ambalaj üreticileri ve kullanıcıları için, patlatma dayanımı testi sonuçları, ambalajın kalitesini ve performansını belirlemek için önemli bir referans noktası sağlar. Bu sayede, müşterilere daha güvenilir ve dayanıklı ambalaj çözümleri sunulabilir.

Kenar Ezilme Dayanımı Testi

Kenar ezilme dayanımı testi (ECT – Edge Crush Test), oluklu mukavva ambalajın kenarlarının dayanıklılığını ölçmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bu test, mukavva ambalajın yan yüzeylerinin ne kadar dayanıklı olduğunu değerlendirmek amacıyla yapılır. Test sırasında, mukavva bir dik pozisyona getirilir ve üst kısmına bir basınç uygulanırken alt kısmı desteklenir. Bu basınç, mukavva kenarlarının çökmesine neden olur.

Test sonucunda elde edilen değer, mukavva ambalajın kenarlarının taşıyabileceği yükü gösterir ve tipik olarak “lbs/in” (pound per inch) cinsinden ifade edilir. Örneğin, ECT 32 ifadesi, test sonucunda elde edilen kenar ezilme dayanımının 32 pound (lbs) basınca dayanabileceğini gösterir.

Kenar ezilme dayanımı testi, mukavva ambalajın kenarlarının dayanıklılığını ve yük taşıma kapasitesini belirlemek için önemlidir. Bu test sonuçları, ambalajın sağlam bir şekilde istiflenmesi, nakliye sırasında korunması ve ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması için önemli bir referans noktası sağlar.

Mukavva ambalajın kenar ezilme dayanımı, özellikle yığılmış veya istiflenmiş ürünlerin taşınması sırasında ambalajın sağlamlığını koruma açısından kritik bir faktördür. Bu nedenle üreticiler ve kullanıcılar, ambalajın bu özelliğini değerlendirmek için kenar ezilme dayanımı test sonuçlarına güvenirler.

Yatay Ezilme Dayanımı Testi

Yatay ezilme dayanımı testi (FCT – Flat Crush Test), oluklu mukavvanın yatay yüzeylerinin darbe emme gücünü ölçmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bu test, mukavvanın düzlemsel yüzeylerinin ne kadar dayanıklı olduğunu değerlendirmek amacıyla yapılır. Test sırasında, belirli bir basınç mukavvanın yatay yüzeyine uygulanır ve bu basınç mukavvanın yatay yüzeyinin ne kadar darbe emdiğini ölçmek için kullanılır.

FCT test sonuçları, tipik olarak “kPa” (kilopascal) cinsinden ifade edilir ve mukavvanın yatay yüzeyinin darbe emme kapasitesini gösterir. Bu değer, mukavvanın düz yüzeylerinin ne kadar güçlü olduğunu ve dış etkilere karşı dayanıklılığını belirler.

Yatay ezilme dayanımı testi, özellikle mukavva ambalajların altındaki yüzeylerin ürünlerin ağırlığını ve darbeleri nasıl emdiklerini belirlemek için kullanılır. Bu test, ambalajların düz yüzeylerinin taşıma ve istifleme sırasında dayanıklılığını ve koruma yeteneklerini değerlendirmek için önemlidir.

FCT test sonuçları, ambalaj tasarımında ve seçiminde önemli bir faktör olabilir. Ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında mukavva ambalajların düz yüzeylerinin dayanıklılığı, ürünlerin güvenli bir şekilde korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, mukavva ambalaj üreticileri ve kullanıcıları, FCT test sonuçlarına güvenir ve ambalajlarını bu test sonuçlarına göre seçerler.

Yapışma Dayanımı Testi

Yapışma dayanımı testi (PAT – Peel Adhesion Test), düz katmanlar ve oluklu mukavva gibi malzemelerin birbirlerine yapışma gücünü ölçen bir test yöntemidir. Bu test, yapışkan bant veya yapışkan malzemelerin mukavva veya diğer yüzeylere ne kadar sıkı bir şekilde yapıştığını değerlendirmek için kullanılır.

Test sırasında, yapışkan bant veya malzeme belirli bir hızda ve açıda mukavva veya diğer yüzeyden çekilir. Bu çekme işlemi sırasında, yapışkan malzemenin ne kadar direnç gösterdiği ve ne kadar güçlü bir yapışma sağladığı ölçülür. Sonuçlar, yapışkan malzemenin yapışma dayanımını ifade eder.

Yapışma dayanımı testi, özellikle ambalaj endüstrisinde, yapışkan bantların ve yapışkan kaplamaların kutulara, ambalajlara veya diğer yüzeylere ne kadar iyi yapıştığını belirlemek için kullanılır. Bu, ambalajın taşınması ve depolanması sırasında yapışkan malzemenin yerinde kalmasını sağlamak için önemlidir.

Ayrıca, yapışma dayanımı testi, yapışkan malzemelerin üretim sürecinde kalite kontrolünün bir parçası olarak da kullanılabilir. Bu test, yapışkan bantların veya kaplamaların belirli standartlara uygunluğunu değerlendirmek için yapılır.

Yapışma dayanımı test sonuçları, yapışkan bantların veya kaplamaların belirli bir uygulama için uygun olup olmadığını değerlendirmek ve ambalajın dayanıklılığını artırmak için tasarım değişiklikleri yapmak için kullanılabilir.

Halkasal Ezilme Testi

Halkasal ezilme testi (RCT – Ring Crush Test), oluklu mukavvanın dış yüzeyinin üretildiği kağıdın ezilme dayanımını değerlendiren bir test yöntemidir. Bu test, oluklu mukavva üretiminde kullanılan kağıdın dayanıklılığını belirlemek için önemlidir.

Test sırasında, örnek olarak alınan kağıt bir daire şeklinde test cihazına yerleştirilir. Ardından, kağıdın ezilmesi için gerekli olan minimum kuvvet uygulanır. Kağıdın ezilmemesi için uygulanan maksimum kuvvet değeri kaydedilir. Bu değer, kağıdın halkasal ezilme dayanımını ifade eder ve genellikle kN/m (kilonewton/metrekare) cinsinden ifade edilir.

Halkasal ezilme testi, oluklu mukavvanın dayanıklılığını artırmak ve kalitesini belirlemek için kullanılır. Bu test sonuçları, üreticilere oluklu mukavva ürünlerinin performansını değerlendirme ve geliştirme konusunda rehberlik eder. Ayrıca, ambalaj endüstrisinde kullanılan kağıdın kalitesini kontrol etmek için de bu test yöntemi kullanılır.

Halkasal ezilme test sonuçları, oluklu mukavvanın hangi tür ambalaj uygulamaları için daha uygun olduğunu belirlemek ve oluklu mukavva ürünlerinin belirli standartlara uygunluğunu değerlendirmek için önemlidir. Bu test, ambalajın dayanıklılığını artırmak ve ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için tasarım değişiklikleri yapılmasına da yardımcı olabilir.

Dikey Ezilme Testi

Dikey ezilme testi (CCT – Corrugated Crush Test), oluklu mukavvanın ondüle kısmında kullanılacak olan kağıdın dikey dayanımını ölçen bir test yöntemidir. Bu test, ondüle kağıdının mukavvanın dayanıklılığını ve performansını etkileyen önemli bir faktör olan dikey dayanımını belirlemek için kullanılır.

Test sırasında, örnek olarak alınan ondüle kağıdı öncelikle laboratuvarda ısıtılır. Daha sonra, ondüle yapıcı bir cihaz kullanılarak oluklu kağıt haline getirilir. Oluşan oluklu kağıt numunesi, test cihazına dikey olarak yerleştirilir. Yukarıdan uygulanan bir kuvvetle, ondülenin ezilmeye dayanabileceği maksimum kuvvet ölçülür. Bu değer genellikle kN/m (kilonewton/metrekare) cinsinden ifade edilir.

Dikey ezilme testi sonuçları, ondüle kağıdının kalitesini ve dayanıklılığını belirlemek için kullanılır. Ondüle kağıdının mukavva ürünlerinde nasıl bir performans sergileyeceğini tahmin etmek ve ürün tasarımını optimize etmek için bu test yöntemi önemlidir. Ayrıca, oluklu mukavvanın belirli uygulamalarda nasıl davranacağını değerlendirmek için de bu test kullanılır.

Dikey ezilme test sonuçları, oluklu mukavva ürünlerinin dayanıklılığını artırmak, kalitesini yükseltmek ve belirli standartlara uygunluğunu sağlamak için tasarım ve üretim süreçlerini iyileştirmek için kullanılır.

Yüzey Ezilme Testi

Yüzey ezilme testi (CMT – Concora Medium Test), ondüle kağıdının yüzeyinin sertliğini ve dayanıklılığını değerlendiren bir test yöntemidir. CCT testinden farklı olarak, bu test sırasında ondüle kağıdı dikey değil, yatay olarak test cihazına yerleştirilir. Yüzey ezilme testinin amacı, mukavvanın yüzeyinin sertliği için optimum noktanın belirlenmesidir.

Bu test sırasında, en az altı parça ondüle kağıdı kullanılır ve her biri için ayrı ayrı testler yapılır. Test sırasında ondüle kağıdı numunesi belirli bir basınca maruz bırakılır ve bu basınca dayanabilme kapasitesi ölçülür. Test sonuçları numunelerin yüzey ezilme değerlerini belirler.

Yüzey ezilme testinin amacı, ondüle kağıdının sertliğini ve dayanıklılığını optimize etmek ve mukavva ürünlerinin kalitesini artırmaktır. Çok yüksek bir CMT değerine sahip olan ondüle kağıdı, ondüle oluşumunda zorluklar ve mukavva ürünlerinde çatlama gibi sorunlara yol açabilir. Öte yandan, çok düşük bir CMT değerine sahip olan kağıt, makinada çekiş sırasında kolay kopmalar veya hızlı ezilmeler gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, optimum CMT değeri, ondüle kağıdının kalitesini ve performansını en iyi şekilde dengeleyen bir seviyede olmalıdır.

Yüzey ezilme testi, mukavva ürünlerinin tasarım ve üretim süreçlerini geliştirmek, kaliteyi artırmak ve belirli endüstri standartlarına uygunluğunu sağlamak için önemli bir araçtır.

Çekme Kopma Testi

Çekme kopma dayanım testi, kağıdın çekme mukavemetini ölçmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bu test sırasında kağıttan genellikle 15mm genişliğinde ve 100mm uzunluğunda şeritler kesilir. Bu şeritler, test cihazına yerleştirilir ve sağa ve sola çekilerek kağıdın kopma noktasındaki kuvvet kaydedilir. Bu kuvvet, kağıdın çekme direncini belirlemek için kullanılır.

Çekme kopma dayanım testi, kağıdın çekmeye dayanıklılığını ve kopma noktasını değerlendirmek için önemlidir. Bu test, kağıdın dayanıklılığını ve dayanma kapasitesini ölçmek için kullanılır. Kağıdın çekme kopma dayanımı, farklı kağıt türleri ve kalınlıkları için farklı olabilir. Bu nedenle, bu test, belirli bir kağıt tipinin veya ürünün belirli bir uygulama için ne kadar uygun olduğunu belirlemek için kullanılır.

Çekme kopma dayanım test sonuçları, kağıdın tasarım ve üretim süreçlerini optimize etmek, kaliteyi artırmak ve belirli endüstri standartlarına uygunluğunu sağlamak için kullanılır. Ayrıca, kağıt ürünlerin dayanıklılığı ve performansını değerlendirmek için kullanılan önemli bir kalite kontrol aracıdır.

Kısa Aralıklı Ezilme Testi

Kısa aralıklı ezilme testi (SCT), kağıdın sıkıştırma dayanımını ölçmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bu test sırasında belirli ölçülere sahip kesilmiş kağıt numuneleri kullanılır. Bu numuneler, test cihazında belirli bir şekilde sıkıştırılır veya baskı uygulanır. Bu sıkıştırma veya baskı sırasında kağıdın dayanımı ölçülür ve sonuçlar kN/m (kilonewton/metrekare) biriminde ifade edilir.

Kısa aralıklı ezilme testi, kağıdın sıkıştırma dayanımını ve sıkıştırma mukavemetini belirlemek için önemlidir. Bu test, özellikle ambalaj endüstrisi ve kağıt ürünlerinin tasarımı sırasında kullanılır. Kağıt ambalajların, kutuların ve diğer ürünlerin taşıma sırasında dayanıklılığını ve koruma kapasitesini değerlendirmek için kullanılır.

SCT sonuçları, belirli bir kağıt tipinin veya ürünün sıkıştırma dayanımını belirlemeye yardımcı olur. Bu, kağıdın belirli bir uygulama veya kullanım için ne kadar uygun olduğunu değerlendirmek için önemlidir. Ayrıca, ürünlerin ambalajlarının taşıma sırasında dayanıklılığını ve bütünlüğünü sağlamak için kalite kontrol süreçlerinde kullanılır.

Nem ve Rutubet Testi

Nem ve rutubet testi, bir malzemenin içerdiği su miktarını belirlemek için kullanılan önemli bir analiz yöntemidir. Bu test, özellikle kağıt ve karton gibi malzemelerin üretiminde ve depolanmasında kritik bir rol oynar. Aşağıda nem ve rutubet testinin önemini ve nasıl uygulandığını daha detaylı bir şekilde açıklıyorum:

Nem ve Rutubet Testi Nedir?

Nem, bir malzemenin içerisinde bulunan su miktarını ifade eder. Özellikle kağıt, karton ve ambalaj malzemeleri üretiminde kullanılan hammaddelerde nem seviyesi kritik bir faktördür. Yüksek nem, bu malzemelerin işlenebilirliğini, baskı kalitesini ve dayanıklılığını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda düşük nem, malzemenin kurumasına ve çatlaklar oluşturmasına neden olabilir.

Nem ve Rutubet Testi Nasıl Yapılır?

Nem ve rutubet testi, malzemenin başlangıçtaki ve sonraki ağırlığını ölçerek gerçekleştirilir. Aşağıda adım adım nasıl yapıldığını açıklıyorum:

 1. Örnek Alımı: Test için temsilci örnekler alınır. Bu örnekler, malzemenin farklı bölgelerinden ve seviyelerinden alınmalıdır, çünkü nem içeriği homojen olmayabilir.
 2. Örnek Tartımı: Her örnek hassas bir tartım cihazı kullanılarak tartılır ve başlangıç ağırlığı belirlenir.
 3. Kurutma İşlemi: Örnekler, özel bir fırında belirli bir sıcaklıkta (genellikle 105 derece Celsius) bir süre kurutulur. Bu işlem, suyun örnekten buharlaşmasını sağlar.
 4. Son Tartım: Kurutma işlemi tamamlandığında, örnekler yeniden tartılır. Bu, kurutulmuş malzemenin son ağırlığını verir.
 5. Nem İçeriği Hesaplama: Nem içeriği hesaplanır. Bu hesaplama, başlangıç ağırlığı ile son ağırlık arasındaki farka dayanır. Elde edilen sonuç, genellikle yüzde cinsinden ifade edilir ve malzemenin içerdiği nem miktarını gösterir.

 

Nem ve Rutubet Testinin Önemi

Nem ve rutubet testi, kağıt, karton ve ambalaj malzemelerinin üretiminde ve depolanmasında kalite kontrolünün bir parçası olarak kullanılır. İdeal nem seviyeleri, malzemenin mukavemetini, basılabilirliğini ve depolama süresini etkiler. Ayrıca, malzemenin hedeflenen uygulamalara uygunluğunu sağlamak için nem ve rutubet kontrolü çok önemlidir.

Bu test ayrıca malzemenin depolandığı ortamın nem seviyelerini izlemek için de kullanılır. Özellikle kağıt ürünler, nemin aşırı değişken olduğu ortamlarda kolayca hasar görebilir. İdeal nem seviyelerinin korunması, ürünlerin dayanıklılığını ve kalitesini artırabilir.

Sonuç olarak, nem ve rutubet testi, kağıt, karton ve ambalaj malzemelerinin üretiminde, kalite kontrolünde ve depolanmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu test, malzemenin uygunluğunu belirlemek ve kaliteyi sağlamak için kullanılan önemli bir araçtır.

Kalınlık Testi

Kalınlık testi, bir malzemenin iki yüzeyi arasındaki mesafeyi ölçmeyi amaçlar. Bu ölçüm, malzemenin kalınlığını belirler. Özellikle ince ve hassas malzemelerde kalınlık, ürünün işlevselliği ve performansı için kritik bir faktördür. Kalınlık testi, malzemenin kalınlığını ölçmek ve belirli standartlara veya spesifikasyonlara uygun olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Kalınlık Testi Nasıl Yapılır?

Kalınlık testi, aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 1. Örnek Alımı: Test için temsilci örnekler alınır. Bu örnekler, malzemenin farklı bölgelerinden ve seviyelerinden alınmalıdır, çünkü kalınlık homojen olmayabilir.
 2. Ölçüm Cihazlarının Hazırlanması: Kalınlık ölçümü için mikrometre veya kaliper gibi özel ölçüm cihazları hazırlanır ve ayarlanır.
 3. Ölçüm Yapma: Malzemenin kalınlığı, ölçüm cihazının kullanımıyla ölçülür. Cihaz, malzemenin iki yüzeyi arasındaki mesafeyi hassas bir şekilde ölçer.
 4. Sonuçların Kaydedilmesi: Her örnek için yapılan kalınlık ölçümleri kaydedilir. Bu ölçümler, malzemenin farklı bölgeleri için hesaplanabilir.
 5. Karşılaştırma: Elde edilen kalınlık verileri, belirli standartlar veya spesifikasyonlarla karşılaştırılır. Malzemenin belirtilen kalınlık gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı belirlenir.

 

Kalınlık Testinin Önemi

 1. Kalınlık testi, bir malzemenin kalınlığının doğru olduğundan ve belirli gereksinimleri karşıladığından emin olmak için önemlidir. Özellikle kağıt ve karton gibi ince malzemelerin üretiminde kalınlık, ürünün kalitesini ve performansını etkileyebilir.
 2. Kalınlık testi ayrıca kalite kontrolünün bir parçası olarak kullanılır. Ürünlerin belirli kalınlık toleranslarına uygun olduğundan emin olmak, ürünlerin tutarlılığını ve kalitesini sağlar.
 3. Sonuç olarak, kalınlık testi, malzemenin kalınlığını ölçmek ve belirli gereksinimlere uygunluğunu kontrol etmek için kullanılan önemli bir testtir. Bu test, ürün kalitesini ve performansını etkileyen birçok uygulama alanında kritik bir rol oynar.

Gramaj Testi

Gramaj testi, bir kağıt veya kartonun yüzey yoğunluğunu ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Gramaj, belirli bir alan üzerine düşen kağıt veya kartonun kütlesini ifade eder ve genellikle gram cinsinden ölçülür. Bu test, kağıt ve karton ürünlerin kalitesini ve özelliklerini belirlemek için kullanılır. Aşağıda gramaj testinin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde açıklıyorum:

Gramaj Testi Nedir?

Gramaj, bir kağıt veya kartonun belirli bir alan üzerine düşen kütlesini ifade eder ve gram cinsinden ölçülür. Örneğin, 100 gram/m2 (g/m2) gramaj, 1 metrekarelik bir alan üzerine düşen kağıdın 100 gram ağırlığında olduğunu gösterir.

Gramaj testi, kağıt ve kartonun yüzey yoğunluğunu belirlemek için kullanılır. Test sırasında, belirli bir alan ölçülür ve bu alandaki kağıdın veya kartonun kütlesi hassas bir terazi kullanılarak ölçülür. Sonuç, gram cinsinden ifade edilir.

Gramaj Testinin Önemi

Gramaj testi, kağıt ve karton ürünlerin kalitesini ve performansını değerlendirmek için önemlidir. Aşağıda gramaj testinin önemli bazı yönleri bulunmaktadır:

 1. Kalite Kontrolü: Gramaj testi, üretilen kağıt veya kartonun belirli bir yoğunluğa sahip olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Belirli bir gramajın altındaki veya üstündeki ürünler kalite sorunlarına işaret edebilir.
 2. Tasarım ve Üretim: Tasarım aşamasında, belirli bir gramajın gerektiği ürünler için tasarım kararları alınır. Üretim aşamasında ise bu gramajın doğru bir şekilde uygulandığından emin olunur.
 3. Performans: Gramaj, kağıt veya kartonun dayanıklılığını, baskı kalitesini ve diğer performans özelliklerini etkileyebilir. Doğru gramaj, ürünün beklentilere uygun çalışmasını sağlar.
 4. Tüketici Beklentileri: Tüketiciler, belirli bir gramajda kağıt veya karton ürünler bekleyebilirler. Gramaj testi, ürünlerin bu beklentileri karşılayıp karşılamadığını belirler.

Sonuç olarak, gramaj testi, kağıt ve karton ürünlerin kalitesini, yoğunluğunu ve performansını belirlemek için kullanılan önemli bir testtir. Bu test, ürünlerin belirli gereksinimleri ve tüketici beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için temel bir araçtır.

Kağıt Su Emme Testi

Kâğıt su emme kapasite (Cobb) testi, bir kâğıdın veya kartonun belirli bir zaman diliminde ne kadar su emdiğini ölçen önemli bir test yöntemidir. Bu test, malzemenin su emme yeteneğini ve nem kararlılığını değerlendirmek için kullanılır. İşte bu testin temel prensibi ve uygulanışı:

 1. Numune Hazırlığı: Test için bir numune alınır. Genellikle bu numune, 10mm derinliğinde olan ve su emme kapasitesini değerlendirmek için belirli bir zaman süresince suya maruz bırakılacak bir kâğıt veya karton parçasıdır.
 2. Numunenin Kurutulması: Numune, önceden belirlenmiş bir süre boyunca (örneğin 1 saat) nemden ve rutubetten arındırılır ve kuru hale getirilir. Bu, numunenin başlangıç ağırlığının belirlenmesini sağlar.
 3. Su Banyosu: Kurutulan numune, belirli bir su derinliği içinde bir su banyosuna yerleştirilir. Su seviyesi, genellikle 10 mm’dir.
 4. Numunenin Bekletilmesi: Numune, belirli bir süre boyunca (örneğin 60 saniye) suyun içinde bekletilir. Bu süre boyunca numune su emme işlemine başlar.
 5. Numunenin Çıkarılması: Belirlenen süre sonunda numune, sudan çıkarılır ve fazla su yüzeyinden nazikçe alınır, ancak emdiği suyu kaybetmez.
 6. Ağırlık Ölçümü: Numune, tekrar tartılır ve emdiği su miktarı belirlenir.
 1. Sonuçların Hesaplanması: Su emme miktarı, başlangıç ağırlığı ile son ağırlık arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu sonuç, belirli bir zaman diliminde numunenin kaç gram su emdiğini gösterir.

Kâğıt su emme kapasite testi, kağıdın veya kartonun baskı, ambalajlama veya diğer uygulamalar için uygunluğunu belirlemek için kullanılır. Ayrıca, geri dönüştürülmüş hammaddelerin kullanıldığı kâğıt ürünlerinde özellikle önemlidir, çünkü bu tür hammaddeler su emme özelliklerini etkileyebilir. Bu test, ürünün nem hassasiyetini ve performansını değerlendirmek için önemli bir araçtır ve kalite kontrol süreçlerinde yaygın olarak kullanılır.